עמוד הבית
      חפש   חיפוש מתקדם
  عربي   |   English
    אירועים
    הודעות לעיתונות
    הודעות מזכיר הממשלה
    החלטות ממשלה
    נאומים
 
החלטות ממשלה וועדות שרים
פניות הציבור
תגובות והצעות
משרד ראש הממשלה  ארכיון  החלטות ממשלה  2004  אוגוסט  מפעל הזנה במוסדות חינוך
מפעל הזנה במוסדות חינוך
 
החלטה מס. 2342 של הממשלה מיום 01.08.2004
הממשלה ה - 30 אריאל שרון
נושא ההחלטה : מפעל הזנה במוסדות חינוך
מחליטים : א.  לקיים  מפעל  הזנה במסגרת מערכת החינוך  בישראל עבור  תלמידי החינוך היסודי. מפעל ההזנה  יונהג במוסדות  חינוך, ביישובים בהם חל צו יום  חינוך ארוך,  בימים  בהם הלימודים מתקיימים  עד  שעות אחר-הצהריים.

ההפעלה   תיעשה  החל  משנת  הלימודים   הקרובה, התשס"ה.   על-מנת  לאפשר  את  ההערכות  המתאימה לפרויקט,  בשנת הלימודים התשס"ה, ההפעלה  תיעשה מיום  10.10.2004  (לאחר חופשות החגים) -  למשך שלוש שנים.

ב.  להקים  ועדת היגוי לליווי הפרויקט בראשות מנכ"ל משרד   ראש  הממשלה  ובהשתתפות  מנכ"לית   משרד החינוך,  התרבות  והספורט, מנכ"ל משרד  הרווחה, מנכ"ל  המוסד לביטוח לאומי, הממונה על התקציבים במשרד  האוצר,  נציג השלטון המקומי, מנכ"ל  קרן סאקט"א-רש"י,  או נציגיהם. בנוסף יזומנו  לועדה נציגי  גופים  המעורבים  בפרוייקט  (מטעם  הורי התלמידים,  רשויות  וגופים  וולונטריים)  על-פי הדרישה.  ועדת  ההיגוי  תיקבע  עקרונות  וכללים להפעלת פרוייקט ההזנה.

ג.  משרד  החינוך התרבות והספורט יהיה המשרד האחראי על  מפעל  ההזנה. משרד הבריאות יקבע  את  תפריט ההזנה.

ד.  העלות  השנתית של מפעל ההזנה במתכונת זו  נאמדת בכ180-  מיליון  ש"ח, עבור כ154,000- ילדי  יום חינוך  ארוך במוסדות החינוך האמורים לעיל. מפעל ההזנה  ימומן  במימון  משותף של: תקציב  ממשלתי מיועד   שיקצה   משרד   האוצר   לפרויקט,   קרן סאקט"א-רש"י,   וכן   רשויות  מקומיות  בהסכמתן (המהווה  תנאי  להשתתפותן  בפרוייקט)  והשתתפות ההורים,  בכפוף  לדרישות סעיף 6(ד) לחוק  לימוד חובה, התש"ט1949-.
המימון  לשנות  הלימודים  התשס"ה-התשס"ז  יתבצע על-פי החלוקה הבאה:
תקציב  ממשלתי  - 25%; קרן סאקט"א-רש"י -  25%; השתתפות  הורים  ורשויות מקומיות  בכפוף  לאמור לעיל  -  50%. ברמה המימונית, על-מנת  לגשר  על הפער   בין   שנה  קלנדרית  לשנה  עברית,   קרן סאקט"א-רש"י   תפעל   להקדים  את  מימון   חלקה בפרוייקט בכל שנה משנים אלו.

ה.  בכפוף   לעמידה   בכללי  חוק   חובת   המכרזים, התשנ"ב1992-   ותקנותיו,  משרד  החינוך  התרבות והספורט, יתקשר עם קרן סאקט"א-רש"י לביצוע מפעל ההזנה.  הקרן  תבצע את מפעל ההזנה,  לרבות  בכל הנוגע  להתקשרויות  ולהסכמים מול  ספקי  השירות ומול  הרשויות המקומיות בהן יופעל מפעל  ההזנה. למען  הסר  ספק  יובהר, כי  הקרן  בהתקשרויותיה האמורות  מחוייבת  לפעול על-פי כללי  חוק  חובת המכרזים  ותקנותיו בשינויים המחוייבים.  בנוסף, באחריות הקרן לפעול לשילוב ולאיגום כלל המשאבים והגופים הוולונטריים הפעילים כיום בנושא זה.

ו.  בהמשך  להחלטת  ועדת השרים לענייני חקיקה  מיום 14.3.2004,  הממשלה  תתמוך  בהצעת-החוק  "ארוחה יומית  לתלמיד,  התשס"ד2004-" מטעם חה"כ  רוחמה
אברהם, בכפוף לגיבושה והתאמתה להחלטת ממשלה זו."
Top Main
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.
הדפסה שלח לחבר
 

רחוב קפלן 3, הקריה, ירושלים 91950

כל הזכויות שמורות © 2014 מדינת ישראל