עמוד הבית
      חפש   חיפוש מתקדם
  عربي   |   English
    אירועים
    הודעות לעיתונות
    הודעות מזכיר הממשלה
    החלטות ממשלה
    נאומים
 
החלטות ממשלה וועדות שרים
פניות הציבור
תגובות והצעות
משרד ראש הממשלה  ארכיון  החלטות ממשלה  2005  יוני  תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה של תכנית מפורטת למסילת הברזל נתב"ג
תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה של תכנית מפורטת למסילת הברזל נתב"ג
 
החלטה מס. 3693 של הממשלה מיום ..06.06.2005
הממשלה ה - 30 אריאל שרון
נושא ההחלטה : תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה של  תכנית  מפורטת למסילת  הברזל  נתב"ג
מחליטים : א.  בתוקף  סמכות  הממשלה לפי סעיף 53 לחוק  התכנון והבנייה,  התשכ"ה1965-, לאשר תכנית מיתאר ארצית חלקית  ברמה  של  תכנית  מפורטת  למסילת  הברזל נתב"ג-ירושלים  בתוואי "שער הגיא" - קטע  מזרחי תמ"א16/23/א.2/'
ב.  נציג  משרד האוצר יוזמן דרך קבע להשתתף  בדיוני הגוף  המאשר,  כאמור בסעיף 14 להוראות  התכנית; הנציג  יוכל  להשיג בפני המועצה הארצית  לתכנון ובניה בכל הנוגע לענין מינהור  ופורטלים - בתוך שבעה ימים מיום קבלת החלטה בגוף המאשר.
(תכנית  המיתאר  ומסמכים  נלווים לה  -  נמצאים במזכירות הממשלה)"
 

Top Main
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.
הדפסה שלח לחבר
 

רחוב קפלן 3, הקריה, ירושלים 91950

כל הזכויות שמורות © 2014 מדינת ישראל